VAINAGA SAMAZINĀŠANA

Vainaga samazināšana nozīmē samazināt koka vainagu vai paša koka izmērus iespēju robežās saglabājot dabisko vainaga formu.

Daļēja vainaga samazināšana ir veicama, ja koka vainags atrodas pārāk tuvu ēkas fasādei vai traucē būvdarbiem.

Svarīgi zināt, ka vienā vainaga kopšanas reizē kokam maksimālais pieļaujamais daudzums ko drīkst izzāģēt ir 20% no kopējās lapu masas.

Galotnes kokiem netiek nogrieztas, lai tiem neradītu problēmas un neveicinātu trupes un slimību attīstību.

Call Now Button