Vainaga pacelšana

Koka vainags tiek paaugstināts izgriežot vai noīsinot apakšējos zarus. Vainaga pacelšana tiek veikta, lai nodrošinātu pārredzamību un labāku apgaismojumu uz autoceļiem.

Virs autoceļiem veicot vainaga pacelšanu tiek nodrošināts zemākā zara augstums – 4,5 metri.

Virs gājēju ietvēm veicot vainaga pacelšanu tiek nodrošināts zemākā zara augstums – 2,5 metri.

Svarīgi zināt, ka veicot vainaga kopšanu vienmēr tiek izveidoti auto un gājēju profili.

Call Now Button