VAINAGA FORMAS VEIDOŠANA

Pilsētvidē koks pielāgojas augšanas apstākļiem un saules gaismas nepietiekamības rezultātā tas var izveidot nepievilcīgu un nestabilu vainagu.

Jauna koka vainaga veidošana nepieciešama, lai jaunais koks izaugtu spēcīgs ar labi koptu vainagu.  Pareiza vainaga veidošana uzlabos koka struktūru un nodrošinās optimālu zarojumu koka brieduma vecumā. Proporcionāla zarojuma izveide, deformēto, vājāko zaru un savienojumu vietās ar ieaugušu mizu apgriešana nepieļaus nākotnē apdraudošu zaru veidošanos.

Pirms vainaga veidošanas pieaugušiem kokiem tiek izvērtētas apgriešanas negatīvās sekas. Koku sugas, kuras ir mazāk noturīgas pret trupes veidošanos, piemēram, zirgkastaņas, bērzi ir ieteicams apgriezt minimāli. Vainaga veidošanas paņēmieni jāizvēlas katrai sugai piemērotākie ņemot vērā koku reakciju uz zaru apgriešanu un noturību pret inficēšanos ar slimībām.

Pieaugušiem kokiem vainaga veidošana ir ieteicama saglabājot, ja nepieciešams izveidojot dabīgu sugai raksturīgu vainaga formu.

Ainavas uzlabošanai kokam paredzētās šaurās vietās ir ieteicams veicot mākslīgu vainaga formu, piemēram, cirpšanu.

Mākslīgi veidotu vainaga formu ir ieteicams veidot laicīgi nepieaugušiem kokiem.

Mākslīgi veidots vainags nodrošinās vēlamu koka izmēru un formu. Laicīgi jāapzinās, ka mākslīgi veidots vainags prasa ikgadējus ieguldījumus.

Call Now Button