POLARDĒŠANA

Jauniem kokiem mākslīga un dekoratīva vainaga formas veidošana. Polardēt nozīmē regulāri (ne retāk kā reizi 3 gados) nogriezt visu lapu masu vienā un tajā pašā vietā. Šis kopšanas paņēmiens ir veicams tikai kokiem esot miera periodā.

Dažkārt polardēšana ir vienīgais veids kā paildzināt vecu koku mūžu saglabājot bioloģisko daudzveidību.

Šis ir retākais kopšanas paņēmiens, par kura pielietošanu var izlemt tikai speciālists!