Pieaugušu koku aizsardzība

Lai novērstu jebkādu nelabvēlīgu ietekmi vai bojājumus, ap saglabājamiem kokiem jāizveido aizsargzona vismaz koka vainaga rādiusā.

Bet ne vienmēr tas ir iespējams. 

Ja būvdarbi notiek tiešā koka tuvumā, tad ir jānodrošina stumbra aizsargs.

Ja būvdarbu laikā kokam tiek pārrautas vai bojātas saknes, tad tās ir nepieciešams apstrādāt.