Koku kopšana un zāģēšana Rīgas teritorijā

Koku kopšana

Koku kopšanas darbus drīkst veikt kokkopja, jeb arborista uzraudzībā un nav nepieciešamas speciālas atļaujas, ja vien koks nav sasniedzis dižkoka izmērus

Koku kopšana ir jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.

Koku kopšana daudzdzīvokļu māju teritorijā ir jāsaskaņo ar iedzīvotājiem vai līdzīpašniekiem informējot namu apsaimniekotāju. Jābūt vismaz 51% iedzīvotāju piekrišanai par koku kopšanu, kas apliecināts ar parakstiem.

Koku ciršana

Koka ciršanai nav nepieciešama vietējās pašvaldības atļaujas:

  • augļu kokiem

  • kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem

Koku ciršana ir jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.

Zaudējumu atlīdzība saņemot ciršanas atļauju netiek piemērota 

  • Nokaltušiem kokiem

  • Bīstamiem kokiem

Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai – https://eriga.lv/

Lejupielādēt pieteikumu koku ciršanas atļaujas saņemšanai –  Iesniegums-koku-ciršanai-ārpus-meža.doc

 

 

Call Now Button