Kāpēc kokkopis – arborists ir īpašāks par citiem?

Aicinām katram koku īpašniekam, pasūtot koku apzāģēšanas darbus, pārliecināties vai darbu veicējs ir kokkopis – arborists.

Kāds ieguvums no šiem “kokos kāpējiem”?

 • Koki tiks sakopti nekaitējot to turpmākai augšanai un būs droši (nekritīs sausie zari, nelūzīs zari pie lielākiem vējiem utt.). Pie nepieciešamības speciālists ieteiks un arī uzstādīs SPECIĀLĀS koku vainaga nostiprināšanas sistēmas, kas ir ražotāja sertificētas un ir paredzama to izturības slodze;
 • Pareizi sakoptie koki turpmāk prasa ar vien mazākus ieguldījumus;
 • Arborists uzņemas atbildību par veikto darbu;
 • Darbu veikšanas laikā tiek lietoti personīgie aizsardzības līdzekļi un aprīkojums, tādejādi tiek pasargāti darbu veicēji un apkārtējie;
 • Arborists izmanto pacēlāju tikai tad, kad koks ir bīstams un tajā nav droši kāpt, vai tas ļauj ātrāk un lētāk veikt darbus;

Rezultāts pēc neprofesionāļu darba:

 • Koki sabojāti;
 • Kokiem attaugot, ataugušie zari koku bioloģisko īpatnību dēļ neturas stumbrā un pēc 5-7 gadiem tie var izlūst;
 • Par koku bojāšanu īpašnieku var sodīt ar administratīvo sodu;
 • Par darbu ir samaksāts, bet pēc 4 gadiem ataugušie ūdenszari traucē vēl vairāk = atkal nepieciešams ieguldīt finanses;
 • Atseviškos gadījumos var tikt sabojāta sēta, garāmbraucošs auto utt.
 • Koks ir neatgriezeniski bojāts un nākotnē kļūst bīstams.

Kāpēc kokkopis – arborists ir īpašāks par citiem?

Katrs ir apguvis PROFESIJU kokkopis – arborists. Mācību programmā, iekļautas zināšanas – piemērotu koku sugu izvēle stādīšanas vietai, kā sagatavot stādīšanai un stādīt dažādu izmēru kokaugus, kā kopt dažādu sugu kokus, izvērtēt koka bīstamību un kā rīkoties paaugstinātas bīstamības gadījumos un nozāģēt aizlauztus, iekārušos un citādi bīstamus kokus. Pārzina ar nozari saistītus normatīvos aktus, palīdzēs ar nepieciešamo dokumentāciju, lai saņemtu ciršanas vai kopšanas atļauju.

Pirms iegūst arborista kvalifikāciju – katrs iegūst motorzāģa un mobilā pacēlāja operātora apliecību, ir labas zināšanas par Latvijā augošajām kokaugu sugām un to kopšanas īpatnībām, darba drošību, kokaugu kaitēkļiem un slimībām u.c.

Savu kompetenci labprāt kokkopis – arborists apliecinās uzrādot kvalifikācijas apliecību vai Eiropas sertifikātu.
Izvēloties pakalpojuma sniedzēju vari konsultēties ar Latvijas kokkopju arboristu biedrība vai Priekuļu tehnikums Ērgļos.

SAUDZĒ SAVUS KOKUS.

12718103_1021759064568431_3737087189947969496_n